Baidu

Wymaganie udoskonalenia systemu kompleksowego i rygorystycznego zarządzania partią w sprawozdaniu XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin

2022-10-24 16:30:10
Podziel się:

W dniu 24 października Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin zorganizował konferencję prasową, w celu objaśnienia sprawozdania XX Zjazdu KPCh. Podczas konferencji dokonano interpretacji głównych „kluczowych słów” XX Zjazdu, takich jak modernizacja w stylu chińskim, wysokiej jakości rozwój oraz kompleksowe i rygorystyczne zarządzanie partią. Te „kluczowe słowa” przyciągają także uwagę społeczności międzynarodowej.

Kluczem do wszechstronnej budowy zmodernizowanego socjalistycznego kraju i wszechstronnego wsparcia wielkiego odrodzenia narodu chińskiego jest KPCh. W sprawozdaniu z XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin postawiono wymagania udoskonalenia systemu kompleksowego i rygorystycznego zarządzania partią i taki zapis znalazł się po raz pierwszy w sprawozdaniu ze zjazdu KPCh.

Tang Fangyu, zastępca dyrektora Biura Generalnego i dyrektor Biura Badań KC KPCh, powiedział, że jest to główny środek służący wzmocnieniu ogólnego systemu zarządzania Partią oraz promowania go w sposób skoordynowany i skuteczny.

Podczas konferencji prasowej objaśniono również treści sprawozdania XX Zjazdu na temat promowania innowacji teoretycznych, kompleksowego przestrzegania praworządności oraz realizacji strategii rozwoju kraju poprzez naukę i edukację.