Baidu

Biuro Polityczne KC KPCh odbyło spotkanie w celu propagowania i wdrożenia ducha XX Zjazdu KPCh

2022-10-25 19:24:42
Podziel się:

Biuro Polityczne KC  KPCh XX kadencji odbyło spotkanie w dniu 25 października , aby  zbadać i planować studiowanie , propagowanie i wdrożenie ducha XX Zjazdu KPCh ,  rozpatrzyć "Kilku rozporządzeń Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh w sprawie wzmocnienia i utrzymywania scentralizowanego i zjednoczonego kierownictwa Komitetu Centralnego KPCh" oraz "Szczegółowe zasady wdrażania ośmiu postanowień Komitetu Centralnego  przez Biuro Polityczne KC KPCh".Spotkaniu przewodniczył sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh Xi Jinping .

Na spotkaniu wskazano, że studiowanie, propagowanie i wdrażanie ducha XX Zjazdu KPCh jest najważniejszym zadaniem politycznym całej partii i całego kraju obecnie i przez jakiś czas w przyszłości. Konieczne jest poprowadzenie szerokich mas kadr i zwykłych ludzi do studiowania i badania raportu XX Zjazdu KPCh i statutu partii  , aby  starannie zrozumieć nowe idee, nowe tezy, nowe ustalenia i nowe wymagania przedstawione przez XX Zjazd KPCh.

Na spotkaniu podkreślono, że   w studiowaniu, propagowaniu i wdrażaniu ducha XX Zjazdu KPCh, konieczne jest połączenie z rzeczywistością, dążenie do praktycznych rezultatów oraz wdrożenie ustaleń i wymagań XX Zjazdu KPCh we wszystkich dziedzinach rozwoju gospodarczego i społecznego. Konieczne jest dogłębne zrozumienie analizy i osądu Komitetu Centralnego Partii na temat sytuacji w kraju i za granicą, dogłębne uchwycenie możliwości i wyzwań stojących przed rozwojem Chin, zwiększenie świadomości trudności i zagrożeń, wzmocnienie myślenia o najgorszym scenariuszu przy obliczeniu ryzyka  oraz dokonaniu przygotowań w myśli i praktyce w celu radzenia sobie z różnymi złożonymi sytuacjami.