Baidu

Jak wielki jest wkład Chin w światową gospodarkę?

2022-12-10 11:36:17
Podziel się:

38.6%! To średni wkład Chin w światowy wzrost gospodarczy w latach 2013-2021, według najnowszego raportu Banku Światowego. Wielkość ta przekracza łączny wkład grupy krajów G7 w światową gospodarkę.