Baidu

Wzrost chińskiego PKB w 2022 roku o 3%

2023-01-22 15:58:55
Podziel się:

Z najnowszych danych wynika, że PKB Chin w 2022 roku wynosił ponad 121 bln juanów (około 18 bln USD), co oznacza wzrost o 3% rok do roku. Skala wielkości handlu zagranicznego Chin po raz pierwszy przekroczyła 40 bln juanów (około 6 bln USD).

Relatywnie wysoki wzrost PKB w 2022 r.

Z danych opublikowanych 17 stycznia przez Narodowe Biuro Statystyczne Chin (NBS) wynika, że według wstępnego obliczenia, PKB Chin w 2022 roku wynosił 121 bln juanów (około 18 bln USD), co oznacza wzrost o 3% w stosunku do poprzedniego roku. W ujęciu kwartalnym PKB wzrósł w I kwartale o 4,8% rok do roku, w II kwartale o 0,4%, w III kwartale o 3,9%, a w IV kwartale o 2,9%.

W 2022 r. PKB na osobę w Chinach wynosił 85 698 juanów, co oznacza wzrost o 3% rok do roku. W przeliczeniu, według średniego rocznego kursu, to 12 741 USD i pozostał powyżej 12 000 USD przez dwa kolejne lata.

Dyrektor NBS Chin Kang Yi zaznaczył, że Niemcy szacują swój wzrost gospodarczy na poziomie 1,9%. A według prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wzrost PKB Stanów Zjednoczonych i Japonii w 2022 r. nie przekroczył 2%. „W obliczu powtarzającego się wpływu tak wielu nieoczekiwanych czynników, stopa wzrostu PKB Chin wynosząca 3% jest relatywnie wysoką stopą wzrostu”, dodał Kang Yi.

Stabilny wzrost dochodów mieszkańców

Wzrost dochodów mieszkańców jest w zasadzie zsynchronizowany ze wzrostem gospodarczym, a wzrost dochodów mieszkańców wsi jest szybszy niż mieszkańców miast. Przeciętny roczny dochód do dyspozycji (dochód rozporządzalny) mieszkańców na osobę wyniósł 36 883 juanów (około 5449 USD), co oznacza nominalny wzrost o 5,0% w porównaniu z poprzednim rokiem i realny wzrost o 2,9%, po odjęciu czynników cenowych.

Umiarkowany wzrost CPI

Roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 2,0% rok do roku, a roczny wskaźnik cen dóbr produkcyjnych o 6,1% w stosunku do roku poprzedniego.

Większa skala handlu zagranicznego

Z danych opublikowanych 13 stycznia przez Generalną Administrację Celną Chin (GACC) wynika, że łączna wartość chińskiego importu i eksportu towarów wynosiła w 2022 roku 42,07 bln juanów (około 6,2 bln USD), co oznacza wzrost o 7,7% w stosunku do 2021 roku.

Wartość eksportu wyniosła około 24 bln juanów, co oznacza wzrost o 10,5% w porównaniu do 2021 roku; wartość importu wyniosła około 18 bln juanów, co daje wzrost o 4,3%. Nadwyżka handlowa wyniosła 5863 mld juanów.

Rzecznik GACC Lv Daliang zwrócił uwagę na fakt, że skala wielkości handlu zagranicznego Chin po raz pierwszy przekroczyła 40 bln juanów, co stanowi pozytywny czynnik stabilnego rozwoju gospodarczego. Nieprzerwanie od 6 lat Chiny utrzymują pozycję największego na świecie centrum handlu towarami.

Główni partnerzy handlowi

Struktura partnerów handlowych w dalszym ciągu była optymalizowana. W 2022 roku import i eksport Chin do ASEAN-u, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych wynosił odpowiednio 6,52 bln, 5,65 bln i 5,05 bln juanów, co oznacza wzrost o (odpowiednio) 15%, 5,6% i 3,7%. W tym samym okresie import i eksport z Chin do krajów wzdłuż „Pasa i Szlaku” wzrósł o 19,4%, stanowiąc 32,9% całkowitej wartości chińskiego handlu zagranicznego. Import i eksport do innych państw członkowskich RCEP (oprócz ASEAN-u) wzrosły o 7,5%.

Jakie produkty eksportowały i importowały Chiny?

W 2022 roku wartość handlu produktami mechanicznymi i elektrycznymi Chin wynosiła 20,66 bln juanów, rosnąc o 2,5% rok do roku, co stanowi 49,1% całkowitej wartości importu i eksportu. Szczególnie, że eksport ogniw słonecznych, baterii litowych i samochodów wzrósł odpowiednio o 67,8%, 86,7% i 82,2%. Według danych Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, od stycznia do listopada 2022 r. chińskie firmy motoryzacyjne wyeksportowały 593 tys. samochodów napędzanych energią alternatywną, podwajając wzrost rok do roku.

Pod względem importu, ogólna wartość importu produktów energetycznych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel, wyniosła 3,19 bln juanów, wzrastając o 40,9% rok do roku, co stanowi to 17,6% całkowitej wartości importu. Import produktów rolnych wyniósł 1,57 bln juanów, wzrastając o 10,8%, co stanowi 8,7% całkowitej wartości importu.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree