Baidu

Premier Chin Li Keqiang przedstawił sprawozdanie z pracy rządu

2023-03-05 22:33:53
Podziel się:

5 marca w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie rozpoczęła się doroczna sesja najwyższego organu ustawodawczego władzy państwowej - Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych nowej kadencji. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Chin Xi Jinping i inni przywódcy partyjni i państwowi oraz prawie 3000 deputowanych OZPL nowej kadencji.

Do zadań OZPL należy wybór i podjęcie decyzji o mianowaniu władz chińskich instytucji państwowych w roku wyborów; rozpatrzenie sprawozdania z pracy rządu i ustalenie głównych celów i zadań rozwoju gospodarczego i społecznego Chin oraz strategii politycznej rządu na 2023 r. 

Premier Chin - Li Keqiang przedstawił sprawozdanie z pracy rządu i zaznaczył, że rok 2022 był niezwykle ważny w historii partii i kraju. Odbył się XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin, który nakreślił plan wszechstronnej budowy nowoczesnego kraju socjalistycznego. W obliczu skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, wewnętrznej reformy, rozwoju i stabilizacji, Komitet Centralny Partii z Xi Jinpingiem na czele zjednoczył się i poprowadził chińskich obywateli ze wszystkich grup etnicznych do stawienia czoła trudnościom zapobiegania epidemii, a także dbał o stabilność ekonomiczną i bezpieczeństwo. Rząd podnosił makroekonomiczne zdolności regulacyjne i kontrolne, zapewnił stabilność gospodarki, dbał o poprawę jakości rozwoju i utrzymywał ogólną stabilizację społeczną. Dzięki wzmożonej pracy osiągnięto nowy poziom w rozwoju Chin - mówił premier.

Li Keqiang zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku rozwój gospodarczy napotkał wiele nieoczekiwanych przeszkód w kraju i za granicą, w tym pandemię. Pod kierownictwem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, chiński rząd skutecznie skoordynował zapobieganie i kontrolę pandemii z rozwojem gospodarczym i społecznym. W obliczu presji spowolnienia gospodarczego Chiny dostosowały się, wdrożyły pakiet stabilizujący gospodarkę i działania promujące stabilność i ożywienie gospodarcze.

Premier podał, że PKB w 2022 roku wzrósł o 3%, stopa bezrobocia w badanych miastach spadła na koniec roku do 5,5%, a ceny towarów konsumpcyjnych (CPI) wzrosły o 2%. Łączny wolumen importu i eksportu towarów wzrósł o 7,7%. Stopa deficytu budżetowego utrzymała się na poziomie 2,8%. Kurs RMB w stosunku do głównych walut na świecie był stosunkowo stabilny. Produkcja zboża wyniosła 685 mld kilogramów. Jakość środowiska ekologicznego stale się poprawiała.

W złożonym i zmiennym otoczeniu główne cele i zadania rocznego rozwoju w Chinach zostały w zasadzie zrealizowane, a chińska gospodarka wykazała się dużą odpornością – zaznaczył Li Keqiang. Zwrócił uwagę, że konieczne jest energiczne przyciągnięcie i wykorzystanie kapitału zagranicznego oraz duże otwarcie chińskiego rynku, co z pewnością zapewni przedsiębiorstwom z całego świata więcej możliwości rozwoju w Chinach.

Li Keqiang wskazał potrzebę rozszerzenia dostępu do rynku i zwiększenia otwarcia sektora nowoczesnych usług. Powiedział,  że należy wdrożyć politykę traktowania przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na równi z krajowymi, aktywnie promować zawieranie umów gospodarczych i handlowych o wysokim standardzie, np. w ramach Kompleksowego i Postępującego Porozumienia o Partnerstwie Transpacyficznym (CPTPP) oraz podejmować inicjatywy w celu stabilnego rozszerzania otwarcia instytucjonalnego zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami.

W sprawozdaniu z pracy rządu czytamy, że konieczne jest dalsze wzmacnianie roli importu i eksportu we wspieraniu gospodarki. Aby rozwijać projekty z kapitałem zagranicznym o kluczowym znaczeniu trzeba zapewnić odpowiedni poziom usług przedsiębiorstwom z kapitałem zagranicznym.

Wzrost PKB Chin w tym roku prognozowany jest na poziomie około 5%. Jako główne cele rozwoju Chin wskazano w raporcie: tworzenie ponad 12 mln nowych miejsc pracy na obszarach miejskich, wzrost cen towarów konsumpcyjnych o około 3%, synchronizację między wzrostem dochodów mieszkańców a wzrostem gospodarczym, utrzymanie podstawowego bilansu płatności międzynarodowych, produkcję zbóż na poziomie 650 mln ton, kontrolę zużycia paliw kopalnych, stabilną poprawę jakości środowiska ekologicznego.

Ponadto, w sprawozdaniu zaznaczono, że Chiny będą, zgodnie z prawem, chronić prawa własności prywatnych przedsiębiorstw oraz prawa i interesy przedsiębiorców. Będą zachęcać i wspierać rozwój sektora prywatnego, wspierać rozwój średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw oraz firm jednoosobowych, tworzyć warunki dla uczciwej konkurencji i konkurencyjnego rozwoju wszystkich form działalności oraz stosować środki zwiększające oczekiwania i zaufanie rynku.

Li Keqiang powiedział, że sukcesy w rozwoju gospodarczym i społecznym Chin w ciągu ostatnich pięciu lat zwróciły uwagę świata. PKB Chin wzrosło do 121 bln juanów, przy średniej rocznej stopie wzrostu 5,2% w ciągu pięciu lat. To wzrost o prawie 70 bln juanów w ciągu dziesięciu lat, co daje średni wzrost 6,2%.

Z raportu wynika również, że w ciągu ostatnich pięciu lat chińskie reformy i otwarcie pogłębiały się. Postępuje budowa inicjatywy „Pasa i Szlaku”, a całkowity import i eksport towarów w Chinach przekroczył 40 bln juanów. Chiny należą do światowej czołówki w przyciąganiu inwestycji zagranicznych i inwestowaniu za granicą. Ponadto, Chiny osiągnęły znaczne sukcesy w zakresie walki z ubóstwem, innowacji naukowych i technologicznych oraz poprawy środowiska ekologicznego.

Li Keqiang zaznaczył, że należy zagwarantować ludziom podstawowe środki do życia i rozwijać społeczeństwo. Konieczne jest wzmocnienie budowy systemu gwarancji mieszkaniowych, wspieranie uzasadnionych potrzeb mieszkaniowych oraz rozwiązywanie problemów mieszkaniowych nowych obywateli i młodzieży. Premier powiedział, że konieczne jest wspieranie wysokiej jakości i zrównoważonego rozwoju obowiązkowej edukacji przy jednoczesnej integracji obszarów miejskich i wiejskich, energiczny rozwój szkolnictwa zawodowego oraz promocja innowacyjności w edukacji wyższej.

Premier Chin zaznaczył, że należy poprawić usługi opieki zdrowotnej dla osób starszych i system polityki wspierania dzietności, chronić uzasadnione prawa i interesy kobiet, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Zwrócił uwagę na potrzebę rozwoju firm i wydarzeń kulturalnych, poprawę skuteczności zarządzania społecznego oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa Chin.

W dążeniu do zwiększenia popytu wewnętrznego nadał priorytet ożywieniu i ekspansji konsumpcji, realizowany poprzez ożywienie branży usługowej i tworzenie większej liczby kanałów dochodów mieszkańców miast i wsi. Rządowe zachęty inwestycyjne i polityczne muszą skutecznie napędzać inwestycje w całym społeczeństwie. W tym roku zaplanowano emisję specjalnych obligacji lokalnych władz o wartości 3,8 biliona juanów, aby przyspieszyć realizację dużych projektów w okresie „14. planu pięcioletniego” oraz przyciągnięcie większego kapitału prywatnego do udziału w dużych projektach krajowych i stymulowanie żywotności inwestycji prywatnych.

Minister Przemysłu i Technologii Informacyjnych - Jin Zhuanglong poinformował media w dniu 5 marca, że Chiny zbudowały już największą i najbardziej zaawansowaną sieć 5G, a liczba użytkowników telefonów komórkowych 5G w Chinach przekroczyła 575 milionów.

Kolejnym zadaniem, które stoi przed jego resortem jest utrzymanie dobrej dynamiki rozwoju 5G. W tym roku Chiny planują otwarcie 60 tysięcy nowych stacji bazowych 5G, a łączna liczba stacji bazowych 5G ma przekroczyć w tym roku 2,9 mln. W wielu miastach działa już sieć 5G, a na obszarach wiejskich, w każdym powiecie jest zasięg sieci 5G.

Ponadto, nadal rozszerzane będzie zastosowanie 5G. "5G + Internet przemysłowy" jest bardzo ważny dla skokowego rozwoju przemysłu wytwórczego, Chiny planują zbudować ponad 10 000 fabryk 5G w okresie "czternastego planu pięcioletniego" - powiedział minister Jin.

Chiny chcą w pełni wykorzystywać zalety rynku i kompletnego systemu 5G, koncentrować się na rozwoju produkcji, edukacji, badaniach i użytkowaniu, ale też wzmacniać współpracę międzynarodową oraz przyspieszać badania i rozwój sieci 6G.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree