Baidu

Chiny: 5% wzrostu PKB w 2023 roku

2023-03-13 09:16:05
Podziel się:

5 marca w Pekinie rozpoczęła się doroczna sesja najwyższego organu ustawodawczego władzy państwowej Chin – Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIV kadencji. Do zadań OZPL należy wybór i podjęcie decyzji o mianowaniu władz chińskich instytucji państwowych w roku wyborów; rozpatrzenie sprawozdania z pracy rządu i ustalenie głównych celów i zadań rozwoju gospodarczego i społecznego Chin oraz strategii politycznej rządu na 2023 r.

Osiągnięcia z 2022 roku

W ubiegłym roku gospodarka chińska napotkała wiele nieoczekiwanych przeszkód w kraju i za granicą, w tym pandemię, ale wykazała się dużą odpornością. PKB w 2022 roku wzrósł o 3% i wzrósł do 121 bln juanów (około 18 bln USD), przy średniej rocznej stopie wzrostu 5,2% w ciągu pięciu lat. To wzrost o prawie 70 bln juanów w ciągu dziesięciu lat, co daje średni roczny wzrost 6,2%.

Stopa bezrobocia w badanych miastach spadła na koniec roku do 5,5%, powstało około 12 mln nowych miejsc pracy. Ceny towarów konsumpcyjnych (CPI) wzrosły o 2%. Łączny wolumen importu i eksportu towarów wzrósł o 7,7%. Stopa deficytu budżetowego utrzymała się na poziomie 2,8%. Kurs RMB w stosunku do głównych walut na świecie był stosunkowo stabilny. Produkcja zboża wyniosła 685 mln ton. Jakość środowiska ekologicznego stale się poprawiała.

Cele w liczbach w 2023 roku

Cel wzrostu PKB Chin w 2023 roku jest ustalony na poziomie około 5%. W dłuższej perspektywie, zgodnie z długookresowym celem do roku 2035, „PKB per capita osiągnie poziom krajów średnio rozwiniętych”, co oznacza, że do 2035 r. w porównaniu z 2020 r. łączny PKB lub PKB per capita musi zostać podwojony. Wymaga to średniej rocznej stopy wzrostu na poziomie ponad 4,8% w ciągu tych 15 lat.

Inne cele to: utworzenie mniej więcej 12 mln nowych miejsc pracy na obszarach miejskich; stopa bezrobocia w badanych miastach około 5,5%, wzrost cen towarów konsumpcyjnych o około 3%; synchronizacja między wzrostem dochodów mieszkańców a wzrostem gospodarczym; utrzymanie podstawowego bilansu płatności międzynarodowych; produkcja zbóż na poziomie 650 mln ton.

Osiem kluczowych aspektów

Zwiększenie popytu wewnętrznego: Należy nadać priorytet ożywieniu i ekspansji konsumpcji, zwiększyć dochody mieszkańców miast i wsi. Rządowe inwestycje i działania muszą skutecznie napędzać i przyciągać inwestycje nierządowe. W tym roku zaplanowano emisję specjalnych obligacji lokalnych władz o wartości 3,8 bln juanów, aby przyspieszyć realizację dużych projektów w okresie „14. planu pięcioletniego” (w latach 2021 – 2025) oraz przyciągnięcie większego kapitału prywatnego do udziału w dużych projektach krajowych i stymulowanie dynamiki inwestycji prywatnych.

Przyspieszenie budowy nowoczesnego systemu przemysłowego: Należy skoncentrować zasoby do badań kluczowych technologii na kluczowych łańcuchach przemysłu wytwórczego, przyspieszyć cyfrową transformację tradycyjnych gałęzi przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw, przyspieszyć rozwój i zastosowanie najnowocześniejszych technologii oraz doskonalić nowoczesny system logistyczny. Energicznie rozwijać gospodarkę cyfrową.

Zagwarantowanie interesów sektora prywatnego: Należy pogłębić reformę przedsiębiorstw państwowych oraz poprawić ich konkurencyjność, odpowiednio zarządzać relacjami między odpowiedzialnością gospodarczą a społeczną przedsiębiorstw publicznych. Należy chronić prawo własności prywatnych przedsiębiorstw oraz prawa i interesy przedsiębiorców, zachęcać i wspierać rozwój sektora prywatnego, wspierać rozwój średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw oraz firm jednoosobowych.

Przyciągnięcie kapitału zagranicznego: Konieczne jest energiczne przyciągnięcie i wykorzystanie kapitału zagranicznego, rozszerzenie dostępu do rynku i zwiększenie otwarcia sektora nowoczesnych usług. Należy wdrożyć politykę traktowania przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na równi z krajowymi, aktywnie promować zawieranie umów gospodarczych i handlowych, np. w ramach Kompleksowego i Postępującego Porozumienia o Partnerstwie Transpacyficznym (CPTPP).

Zapobieganie ryzykom finansowym: Należy zapobiegać powstawaniu poważnego ryzyka gospodarczego  i finansowego, pogłębić reformę systemu finansowego, poprawić nadzór finansowy.

Pobudzenie rewitalizacji wsi: należy ustabilizować produkcję zbóż i promować rewitalizację obszarów wiejskich, ustabilizować areał zboża oraz rozwijać branże istotne dla obszarów wiejskich i poszerzać kanały umożliwiające rolnikom zwiększenie dochodów.

Zielona transformacja: należy promować zieloną transformację w rozwoju, profilaktykę i kontrolę zanieczyszczeń środowiska, udoskonalić działania wspierające zielony rozwój, rozwijać gospodarkę o obiegu zamkniętym, promować oszczędzanie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla w kluczowych obszarach.

Rozwój przedsięwzięć społecznych: należy zagwarantować ludziom podstawowe środki do życia i rozwijać przedsięwzięcia społeczne. Konieczne jest wzmocnienie budowy systemu gwarancji mieszkaniowych, wspieranie wysokiej jakości i zrównoważonego rozwoju obowiązkowej edukacji przy jednoczesnej integracji obszarów miejskich i wiejskich, energiczny rozwój szkolnictwa zawodowego oraz promocja innowacyjności w edukacji wyższej. Należy poprawić usługi opieki zdrowotnej dla osób starszych i politykę wspierania dzietności.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree