Baidu

Inicjatywa „Pasa i szlaku” nadaje nowy impuls stosunkom chińsko-polskim

2023-06-29 17:44:47
Podziel się:

 

26 czerwca w Ambasadzie ChRL w Warszawie odbył się dialog przedstawicieli środowiska chińskiej dyplomacji publicznej z mediami i think-tankami pod hasłem: Inicjatywa „Pasa i szlaku” nadaje nowy impuls stosunkom chińsko-polskim, współorganizowany przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce i Chińskie Stowarzyszenie Dyplomacji Publicznej.

Na spotkaniu otwartym przez J.E. Sun Linjiang - Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce przemówienie wygłosili: Wu Hailong – prezes Chińskiego Stowarzyszenia Dyplomacji Publicznej i dwóch byłych wicepremierów Rzeczpospolitej Polskiej - Grzegorz Kołodko i Janusz Piechociński.

Wu Hailong powiedział, że celem wizyty delegacji Chińskiego Stowarzyszenia Dyplomacji Publicznej jest budowanie platformy komunikacyjnej pomiędzy chińskimi i polskimi think-tankami i mediami w celu wzmocnienia dialogu, zwiększenia wzajemnego zrozumienia i zaufania między dwoma narodami oraz przyczynienia się do pogłębienia współpracy chińsko-polskiej. W swoim wystąpieniu odniósł się do przypadającej w tym roku 74. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską, 10. rocznicy powołania inicjatywy „Pasa i Szlaku”, a także 20. rocznicy ustanowienia wszechstronnego partnerstwa strategicznego Chiny-UE. Powiedział, że Polska jest ważnym krajem na trasie „Pasa i Szlaku”, piątą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej i ważnym krajem rynków wschodzących, a od 14 kolejnych lat także największym partnerem handlowym Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyraził pogląd, że rozwój Chin jest dla Polski szansą, a nie problemem. Dodał, że między Chinami a Polską nie ma historycznych zaszłości ani konfliktu interesów. Narody obu krajów zawsze łączyły przyjazne stosunki, co dowodzi, że kraje o różnych systemach społecznych mogą się wzajemnie szanować i współistnieć w przyjaźni. Wezwał też do realizacji konsensusu osiągniętego przez przywódców Chin i UE, aby przeciwdziałać niepewności w sytuacji międzynarodowej i nadawać nowy impuls w rozwoju stosunków, światowego pokoju, stabilności i dobrobytu.

Prezes Wu Hailong przedstawił też politykę Chin wobec USA i oficjalne stanowisko w sprawie kryzysu ukraińskiego. Zaznaczył, że Chiny nigdy nie kwestionowały interesów Stanów Zjednoczonych, ani też nie chcą zmieniać obecnego ładu międzynarodowego. Są natomiast chętne do współpracy z Polską, aby przyczynić się do przywrócenia pokoju i długoterminowej stabilności na kontynencie europejskim. Podkreślił też, że Chiny zawsze wspierały proces integracji europejskiej, aktywną rolę UE na arenie międzynarodowej oraz rozwój państw członkowskich UE.

Profesor Kołodko powiedział, że inicjatywa „Pasa i Szlaku” pokazuje, że napięcia w kontaktach Wschodu z Zachodem można rozwiązywać w sferze stosunków lub zdrowej i pragmatycznej konkurencji gospodarczej, bez konieczności sięgania do „dźwigni militarnej”. Wyraził też rozczarowanie inicjatywą z uwagi na nieporównywalnie większą skalę inwestycji i reprezentację chińskich przedsiębiorstw w innych krajach Unii Europejskiej. Zasugerował otworzenie „miękkiego” wydania inicjatywy „Pasa i Szlaku”, zorientowanego na wymianę naukową, badania podstawowe, badania i wdrożenia, współpracę w zakresie technologii. Powiedział, że „pchnięcie” ze strony środowiska politycznego, dyplomacji, mediów, think-tanków, świata nauki pozwoli osiągnąć dobre rezultaty. Zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia zainteresowania możliwościami współpracy naukowo-badawczej, zwłaszcza w zakresie technologii, które służą podnoszeniu konkurencyjności gospodarczej, aby wzbogacić współpracę w ramach prowadzonych inicjatyw w kolejnym dziesięcioleciu.

Janusz Piechociński skupił się na wymianie gospodarczej między Polską a Chinami. Powiedział o rosnącym zainteresowaniu społeczeństwa polskiego kulturą, historią, gospodarką Chin. Wyjaśnił, że Polska gospodarka to przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, które potrzebują innego scenariusza internacjonalizacji, uwzględniającego koszty transportu na duże odległości. Podkreślił wagę utrzymania transportu kolejowego w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku” mimo konfliktu na Ukrainie. Dodał, że Polska ma potencjał jako hub łączący Europę i Chiny. Wspomniał też o diasporze chińskiej w Polsce i jej roli w budowaniu wzajemnych relacji między Polską a Chinami.

Druga część spotkania miała charakter dialogu między mediami i think-tankami. Jako pierwszy zabrał głos Tian YuHong – sekretarz wykonawczy Ogólnochińskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Mówił o roli jaką odgrywa przyjacielska wymiana i praktyczna współpraca między środowiskami dziennikarskimi w Polsce i w Chinach we wzmocnieniu zrozumienia i przyjaźni między obydwoma narodami oraz promowaniu stałego rozwoju dwustronnych relacji. Powiedział, że wraz z pogłębianiem się budowy „Pasa i Szlaku”, idea „pokojowej współpracy, otwartości i inkluzywności, wzajemnego uczenia się, wzajemnych korzyści i wygranej” została doceniona przez kolejne organizacje dziennikarskie, a platforma współpracy stała się ważnym pomostem i łącznikiem środowisk prasowych różnych krajów, umożliwiając lepsze zrozumienie, komunikację i uczenie się od siebie nawzajem na drodze wymiany informacji i poszukiwania wspólnego rozwoju. Wyraził nadzieję na wspólne budowanie społeczności ze wspólną przyszłością dla ludzkości, wspólną promocję wymiany i wzajemne uczenie się między cywilizacjami oraz ścisłą współpracę na rzecz poprawy poziomu wymiany i współpracy.

Były ambasador ChRL w  Danii i we Włoszech – Li Ruiyu powiedział, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat wspólna budowa inicjatywy „Pasa i Szlaku” przeszła od koncepcji do działania, promując współpracę regionalną na większą skalę, umożliwiając utrzymanie globalnego systemu wolnego handlu i otwartej gospodarki światowej. Ponad 150 krajów i 30 organizacji międzynarodowych podpisało dokumenty o współpracy w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku”, pobudzając inwestycje o wartości prawie biliona dolarów, tworząc ponad 3000 projektów współpracy i 420 000 miejsc pracy. Liczne programy umożliwiły wyjście z ubóstwa prawie 40 milionom ludzi. Ambasador Li Rui zachęcał w swoim wystąpieniu do wykorzystania potencjału współpracy, wspólnego rozwiązywania problemów, stawiania czoła wyzwaniom oraz promocji osiągnięć w „twardej komunikacji”, „miękkiej komunikacji” i „łączenia serc” na rzecz budowy polsko-chińskiej wspólnoty.

Specjalny Przedstawiciel ds. Współpracy Chiny-CEEC – Jiang Yu mówiła o rezultatach współpracy polsko-chińskiej w ramach inicjatywy Chiny-CEEC. W ciągu ostatnich 11 lat wolumen handlu dwustronnego rósł w średnim rocznym tempie 8,1%, osiągając 138,26 mld USD w 2022 r., a dwustronne inwestycje osiągnęły kwotę blisko 20 mld USD. Nawet w okresie epidemii  COVID-19 Chiny pozostały drugim co do wielkości partnerem handlowym Polski na świecie i jej największym partnerem handlowym w Azji. Pani Jiang Yu podkreśliła również wagę targów China-Central and Eastern European Countries Expo, którego trzecia edycja odbyła się w ubiegłym miesiącu w chińskim mieście Ningbo. Powiedziała, że targi eksportowe pełnią rolę platformy praktycznej współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej, świadczą o determinacji i działaniach Chin na rzecz dalszego promowania współpracy w ramach formatu Chiny-CEEC. Wysunęła również czteropunktową propozycję współpracy Chiny-CEEC na kolejnych etapach. Zachęciła do utrzymania właściwego kierunku współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej, kontynuacji radiacyjnego oddziaływania Polski na region Europy Środkowo-Wschodniej jako hubu transportowego kontynentu eurazjatyckiego, łączenia strategii rozwojowych, w tym modernizacji w chińskim stylu z rozwojem wysokiej jakości i otwarciem na wysokim szczeblu. Czwarta propozycja dotyczyła praktycznej współpracy oraz wymiany międzyludzkiej i kulturalnej między Chinami i Polską.

O szczególnym znaczeniu wymiany międzyludzkiej mówił również profesor Zhao Gang – wicerektor Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Powiedział, że w ciągu dziesięciu lat od powołania inicjatywy „Pasa i Szlaku” liczba uczelni kształcących polonistów w Chinach wzrosła z dwóch do dziewiętnastu, a język chiński znajduje się w czołówce najchętniej wybieranych języków obcych w Polsce. Jako środek do pogłębiania wzajemnego zrozumienia między Polską a Chinami wymienił działalność tłumaczeniową  i zacieśnienie współpracy między uczelniami w Polsce i w Chinach.

Z polskiej strony w dialogu uczestniczyli: Marek Traczyk – prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów, były dyplomata - profesor Bogdan Góralczyk, Radosław Pyffel – specjalista ds. międzynarodowych, Piotr Gadzinowski oraz Sylwester Szafarz – były Konsul Generalny RP w Szanghaju. Wszyscy zgodnie podkreślali wagę współpracy polsko-chińskiej i potrzebę komunikacji.

Profesor Góralczyk i Radosław Pyffel mówili o potrzebie dostosowania narzędzi w dyplomacji i aktywności międzynarodowej do zmieniającej się dynamiki międzynarodowej. Obaj prelegenci podkreślali również wagę bezpieczeństwa klimatycznego, żywnościowego, energetycznego, cyberprzestrzeni.

Uczestnicy dialogu zgodzili się, że z narastającymi wyzwaniami globalnymi można sobie poradzić tylko wspólnie i wyrazili nadzieje związane z trzecim szczytem inicjatywy „Pasa i Szlaku”.

Po części oficjalnej odbyło się przyjęcie z okazji Dnia Kultury Chińskiej i pokazy chińskich sztuk walki w wykonaniu zespołu sztuk walki Wu Dang z prowincji Hubei. (Agnieszka W.)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree