Baidu

Xi Jinping przeprowadził rozmowy z prezydentem Kazachstanu

2024-07-03 19:56:10
Podziel się:


3 lipca przed południem czasu lokalnego, w pałacu prezydenckim w Astanie, przewodniczący ChRL Xi Jinping odbył rozmowy z prezydentem Kazachstanu - Kasymem–Żomartem Tokajewem.

W czasie rozmów w małym gronie, Xi Jinping zauważył, że w zeszłym roku spotkał się z prezydentem Tokajewem dwukrotnie – w Xi’anie i Pekinie – aby zaplanować nowe strategie rozwoju chińsko-kazachskich relacji. Chiny zawsze postrzegały relacje z Kazachstanem z perspektywy strategicznej i długoterminowej, uznając Kazachstan za priorytet w dyplomacji regionalnej i ważnego partnera w Azji Środkowej. Chiny są zdecydowane na utrzymanie i rozwijanie relacji z Kazachstanem, niezależnie od zmieniających się okoliczności międzynarodowych. Chiny będą zawsze solidnym i godnym zaufania sąsiadem oraz partnerem Kazachstanu. Chiny są gotowe kontynuować współpracę w dziedzinie tradycyjnej energii, takiej jak gaz ziemny oraz rozszerzać współpracę w zakresie nowych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Zachęcają więcej chińskich przedsiębiorstw do inwestowania w Kazachstanie, pomagając przekształcić zasoby Kazachstanu w zdolności rozwojowe, osiągając zielony, niskoemisyjny i zrównoważony rozwój.

Tokajew podkreślił, że wizyta przewodniczącego Xi Jinpinga w Kazachstanie ma historyczne znaczenie dla rozwoju relacji chińsko-kazachskich. Chiny są przyjaznym sąsiadem, bliskim przyjacielem i ważnym strategicznym partnerem Kazachstanu. Relacje chińsko-kazachskie zawsze opierały się na solidnej przyjaźni i zdecydowanym wzajemnym wsparciu, osiągając bezprecedensowy poziom rozwoju. Współpraca w dziedzinie handlu, energii, rolnictwa i minerałów przyniosła znaczące korzyści obu narodom. Relacje między obu krajami stają się wzorem dla relacji międzynarodowych. Kazachstan gratuluje Chinom osiągnięcia historycznych sukcesów na wszystkich frontach i wierzy, że Chiny osiągną jeszcze większe sukcesy na drodze do socjalizmu z chińską specyfiką w Nowej Erze. Kazachstan pragnie współpracować z Chinami w dalszym rozwijaniu potencjału współpracy w dziedzinach takich jak energia, minerały, nowe źródła energii i sieć połączeń, podnosząc relacje dwustronne na nowy poziom. Kazachstan jest wdzięczny Chinom za zdecydowane wsparcie suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Kazachstanu, będzie przestrzegać zasady „Jednych Chin” i stanowczo zwalczać „trzy siły” terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu, aby utrzymać wspólne bezpieczeństwo obu krajów.

W czasie rozmów w dużym gronie, Xi Jinping podkreślił, że relacje między Chinami a Kazachstanem mają swoje korzenie w starożytnym Jedwabnym Szlaku, a po 32 latach współpracy opartej na wzajemnych korzyściach osiągnęły poziom trwałego, kompleksowego partnerstwa strategicznego, gdzie przyjaźń na pokolenia, wysokie zaufanie i wspólne losy stały się głównym motywem współpracy między Chinami a Kazachstanem. Bez względu na zmieniającą się sytuację międzynarodową, Chiny są zdecydowane utrzymać i rozwijać przyjazne relacje z Kazachstanem, pogłębiać wszechstronną współpracę, zapewniać wzajemne wsparcie w kluczowych kwestiach i podtrzymywać wiarę na zrealizowanie celów rozwoju własnego kraju. Chiny i Kazachstan wspólnie budują bardziej złożoną i dynamiczną wspólnotę losów chińsko-kazachskich, wnosząc więcej pozytywnej energii do rozwoju i stabilności regionu i świata.

Xi Jinping podkreślił, że oba kraje, Chiny i Kazachstan, znajdują się w kluczowej fazie rozwoju i odrodzenia. Obie strony muszą wzmocnić dopasowanie swoich strategii rozwojowych oraz wymianę doświadczeń w zarządzaniu państwem, realizując więcej projektów korzystnych dla obu stron, co przyczyni się do rozwoju obu krajów. Chiny są gotowe do podniesienia poziomu współpracy gospodarczej i handlowej z Kazachstanem, wyznaczając nowy cel, jakim jest szybkie podwojenie dwustronnej wymiany handlowej w przyszłości. Zamierzają także zwiększyć import wysokiej jakości produktów z Kazachstanu oraz stworzyć nowe punkty wzrostu we współpracy, takie jak handel elektroniczny i gospodarka cyfrowa. Obie strony powinny zwiększyć skalę współpracy w zakresie inwestycji produkcyjnych, odkrywać potencjał współpracy w dziedzinie innowacji technologicznych oraz rozszerzać współpracę w obszarach takich jak pojazdy elektryczne, energia odnawialna, transgraniczny e-commerce i komunikacja satelitarna. Chiny są również gotowe aktywnie wspierać budowę międzynarodowej trasy transportowej przez Morze Kaspijskie. Chiny wspierają także organizację w Kazachstanie „Roku Turystyki Chińskiej” w przyszłym roku i planują otworzyć drugi warsztat Luban w Kazachstanie.

Xi Jinping wysoko ocenił pracę Kazachstanu jako państwa przewodniczącego Szanghajskiej Organizacji Współpracy i życzył sukcesu szczytowi w Astanie organizowanemu przez Kazachstan. Xi Jinping zaznaczył, że po szczycie w Astanie Chiny przejmą przewodnictwo w Szanghajskiej Organizacji Współpracy i są gotowe współpracować z Kazachstanem i innymi państwami członkowskimi w budowaniu ściślejszej wspólnoty losów Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Chiny wspierają organizację drugiego szczytu Chiny-Środkowa Azja w przyszłym roku przez Kazachstan i są gotowe współpracować z Kazachstanem oraz innymi zainteresowanymi stronami w doskonaleniu i wzmacnianiu mechanizmu współpracy Chiny-Środkowa Azja, aby osiągnąć więcej rezultatów. Chiny będą współpracować z Kazachstanem w ramach wielostronnych organizacji, takich jak ONZ, praktykując prawdziwy multilateralizm i chroniąc wspólne interesy Chin i Kazachstanu oraz szerokiej grupy krajów rozwijających się.

Tokajew zaznaczył, że wizyta przewodniczącego Xi Jinpinga w Kazachstanie po raz kolejny pokazuje, że obie strony wysoko się cenią i pragną dalej rozwijać trwałe, kompleksowe partnerstwo strategiczne między Chinami a Kazachstanem. Chiny i Kazachstan mają wielowiekową, solidną przyjaźń, a współpraca w różnych dziedzinach przynosiła owocne rezultaty. Szczególnie w ostatnich latach, chińsko-kazachskie relacje wkroczyły w nową „złotą erę”, a znaczące projekty współpracy między dwoma krajami przebiegają pomyślnie. Współpraca w dziedzinach takich jak rolnictwo, energia odnawialna i kultura przynoszą pozytywne rezultaty, przyczyniając się do dobrobytu obu narodów. Kazachstan zdecydowanie przestrzega zasady „Jednych Chin” i jest godnym zaufania przyjacielem i partnerem Chin. Pogłębianie strategicznej współpracy z Chinami jest strategicznym priorytetem Kazachstanu. Kazachstan wysoko ocenia pokojową politykę zagraniczną Chin oraz globalne inicjatywy proponowane przez Xi Jinpinga, uznając ważny wkład Chin w promowanie pokoju i rozwoju na świecie. Kazachstan jest gotowy współpracować z Chinami w budowaniu wspólnoty losów chińsko-kazachskich i społeczności o wspólnej przyszłości dla ludzkości. Kazachstan oczekuje na pełne wdrożenie wyników tej wizyty Xi Jinpinga, kontynuowanie wysokiej jakości współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, dążenie do podwojenia dwustronnego obrotu handlowego oraz wzmacnianie współpracy w dziedzinach takich jak rolnictwo, handel, energia odnawialna, transgraniczny e-commerce i samochody elektryczne. Kazachstan jest gotowy do promowania budowy międzynarodowej trasy transportowej przez Morze Kaspijskie, do wspierania chińsko-kazachstańskiego centrum kulturalnego i warsztatu Luban oraz do organizacji w przyszłym roku „Rok Turystyki Chińskiej”. Kazachstan będzie nadal aktywnie uczestniczył w mechanizmie współpracy między Chinami a państwami Azji Środkowej oraz ściśle współpracował z Chinami w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy, ONZ i innych wielostronnych formatów.

Po rozmowach przywódcy obu krajów wspólnie podpisali „Wspólne oświadczenie Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Kazachstanu” oraz wspólnie byli świadkami wymiany wielu dwustronnych dokumentów współpracy w dziedzinach handlu, sieci połączeń, lotnictwa kosmicznego, edukacji, mediów i innych. (A. L.)

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use. You can change your cookie settings through your browser.
I agree