Informacja o naszej redakcjiInformacja o CRI
China Radio International
Wiadomości z Chin
Wiadomości z Zagranicy
Gospodarka
Kultura
Nauka i Technika
Sport
Ciekawostki

Informacje o Chinach

Podróże po Chinach

Mniejszości

Przysłowia chińskie 

Sport

Chińska Kuchnia

• Terytorium i zasoby • Podział administracyjny i miasta
• Demografia i Naród • System polityczny i Organy państwowe
• Partie i Ugrupowania społeczne • Chiny i świat
• Rozwój gospodarki narodowej • Rolnictwo
• Przemysł • Komunikacja, Transport i Łączność
• Astronautyka i zaanwasowana technologia • Bankowość i ubezpieczenia
• Otwarcie Chin na świat • Życie ludności
• Ochrona środowiska naturalnego • Oświata
• Nauka i Technika • Kultura
• Sport
v Znany chiński pisarz---Ye Junjian

Znaczny wzrost wydawnictw dziecięcych nastąpił po ogólnokrajowej naradzie poświęconej wydawaniem książek dla dzieci, która została zorganizowana w ubiegłym roku. Aby przyczynić się do zdrowego rozwoju dwustumilionów dzieci w Chinach podczas narady nakreślono plan wydawniczy na rynku książek dla dzieci, przewidujący m.in. wydrukowanie 29 cykli popularnych książek, które zostaną zredagowane w ramach ogólnokrajowej współpracy.
v Xiao Jun
Ponad 20 lat temu na łamy chińskich gazet powróciło nazwisko zasłużonego pisarza Xiao Jun-a.
Wielu starszych Chińczyków było tym zaskoczonych i nawet zastanawiało się: czy Xiao Jun jeszcze żyje?
Jednocześnie ludzie młodzi pytali: kto to taki Xiao Jun?
v Yan Wen-jing

Utwory Yan Wenjinga odznaczające się świeżym stylem, pięknym językiem, pomysłową kompozycją i żywą fabułą są ulubioną lekturą wielu dzieci.
v Ai Qing
Urodził się w 1910 roku jako syn bogatego posiadacza ziemskiego w Jinghua w prowincji Zhejiang. Jego prawdziwe nazwisko brzmi Jiang Zhenghang. Ai Qing to pseudonim literacki, który przybrał w 1933 roku, kiedy zaczął pisać wiersze.
v Ding Ling
Jej życie było ściśłe związane z chińską rewolucją i doświadczone przez liczne zmiany i zakręty chińskiej historii w XX wieku. Ding Ling urodziła się w 1904 roku w rodzinie właściciela ziemskiego w prowincji Hunan.
More>>
[an error occurred while processing this directive]
Foto Galeria

Pekin


Shanghaj
Post Your Comments