Forum Energetyczne w Sopocie w Polsce
2014-01-29 16:37:42 CRI

18 grudnia 2013 roku w Sopocie w północnej części Polski zamknięto trzydniowe Forum Energetyczne, na którym dyskutowano na temat polityki energetycznej Unii Europejskiej, tendencji rozwoju rynku energii w Europie, inwestycji w eksploatację nowych źródeł energii oraz problematyki gazu łupkowego. Nadajemy reportaż naszej korespondentki Tang Li z Warszawy na ten temat.

W ostatnim dniu forum uczestnicy rozmawiali na tematy: "Gospodarka UE - emisja czy konkurencja"," Rozwój nowych źródeł energii w Polsce", " Gaz łupkowy w Europie - szansa czy fantazja".

Uczestnicy forum uważają, że w związku z tym, że globalny efekt cieplarniany i globalne zasoby paliwowe wywierają negatywny wpływ na środowisko, nadchodzi czas niskowęglowy. W swoich wystąpieniach uczestnicy podkreślali, że obecnie w Europie obniżenie emisji dwutlenku węgla jest wynikiem zwolnienia tempa rozwoju gospodarki, a polityka klimatyczna nie przyniosła korzyści inwestorom, mimo, że opracowane zostały przez Unię Europejską cele, które nie były jednak pomocne dla branż konkurencyjnych. Uczestnicy forum opowiadają się za zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla i podnoszeniem konkrencyjności. W procesie stopniowego przejścia na rozwój gospodarki o niskiej emisji CO2, należy pobudzać podnoszenie konkurencyjności drogą rozwoju naukowotechnicznego.

Parlamentarzysta europejski Konrad Szymanski jest zdania, że UE powinna starać się o zrealizowanie jednego celu - zmniejszenia emisji dwutlenku węglowego, a inne dwa cele - odnawialne źródła energii i wydajność energii mogą być do realizowane przez kraje członkowskie. Podkreślił, że pogorszenie się polityki klimatycznej doprowadzi do wzmocnienia protekcjonizmu w Europie, która stanie się pierwszą ofiarą tej polityki.

Udzielając wywiadu naszej korespondentce wiceminister ochrony środowiska Piotr Wozniak pozytywnie ocenił konferencję ONZ w sprawie Zmian Klimatu, która zakończyła się pod koniec listopada 2013 roku w Warszawie i wyraził zadowolenie z jej wyników.

"W trakcie konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu podpisane zostało porozumienie, które położyło podstawę dla konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu w 2015 roku w Paryżu. Na poprzednich nie osiągnięto takich wyników. Mam nadzieję, że będą one mile widziane na konferencji we Francji. Rzeczywiście, najpierw byliśmy zaniepokojeni wynikami imprezy, ale moim zdaniem, konferencja zakończyła się pomyślnie."

Omawiając stan energii w Polsce Wożniak powiedział: "W Polsce zasoby energetyczne rozmieszczają się nierówno, 64% stanowi węgiel, mało jest gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii. Do wytwarzania energii elektrycznej stosuje się wyłącznie węgiel. Więc łatwo zrozumieć, że niezależnie od tego, czy gaz łupkowy czy ziemny, dobrze by było wykorzystać go w Polsce."

Na temat konferencji w sprawie zmian klimatu w Warszawie przewodniczący Komitetu d/s Klimatu i Energii Polskiej Izby Handlowej Herbert Leopold Gabryś powiedział: "Chcemy znaleźć środki pieniężne na pomoc dla krajów rozwijających się. Należy dać im szansę rozwoju, więc kraje rozwinięte powinny im pomagać. Na taką pomoc kraje rozwijające się czekają w długiej kolejce, natomiast bardzo mało jest krajów zamierzających dać im pieniądze, na tym właśnie polega trudność.
Poruszając problematykę gazu łupkowego Gabryś zaznaczył: "Gaz łupkowy to nadzieja, obecnie jest czas jego poszukiwania i jeśli oczekiwania zostaną potwierdzone, to poprawią się zasoby energetyczne w Polsce. Jednak obecnie jest jeszcze za wcześnie, by wyciągać wnioski. W Polsce mamy bogate pokłady węgla brunatnego, więc należy szukać jak najskuteczniejszej technologii jego eksploatacji w celu maksymalnego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, to dla Polski właściwa droga rozwoju. W celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki należy przeznaczyć środki na rozwój odnawialnych źródeł energii, to nie jest sprzeczne. Wydobycie gazu łupkowego to rewolucja, ale wymaga czasu i cierpliwości. Jednak ekologiczne wydobycie węgla to najpilniejsze zadanie w chwili obecnej. "

Wojewoda pomorski Mieczyslaw Struk stwierdził, że wiadomo mu, że rząd chiński interesuje się również eksploatacją gazu łupkowego, a Polska dopiero co zaczęła pracę na rzecz jego poszukiwania i wydobycia.

Struk dodał, że w jego województwie wywiercono 25 szybów do poszukiwania gazu łupkowego, czyli połowę szybów w Polsce. Eksploatacja gazu ma duże znaczenie dla przemysłu energetycznego, i mimo, że on sam nie jest tak optymistycznie nastawiony do tej sprawy, to uważa, że nie należy przerywać procesu poszukiwań i wydobycia. Omawiając Forum Energetyczne, które zakończyło się tego samego dnia, Struk zaznaczył: "Forum Energetyczne w naszym województwie ma duże znaczenie, ponieważ aż 70% energii w tym regionie dostarczane jest z innych rejonów Polski.

Zależy nam na przyciągnięciu inwestycji zagranicznych, w tym inwestorów chińskich. Niedawno miałem okazję złożyć wizytę w miastach chińskich tj. Shanghaj, Hongkong, Zhuhai i Shenzhen. Gdy inwestorzy pytali mnie o możliwość inwestycji w Europie i Polsce, dałem odpowiedź pozytywną - będziemy ich popierać pod warunkiem posiadania stabilnego źródła energii. Na forum energetycznym przeprowadziliśmy dyskusję zarówno na temat gazu łupkowego, jak i energii jądrowej, zielonej i odnawialnej oraz elektrownii węglowych. Węgiel wciąż stanowi podstawę energii w Polsce, należy z niego racjonalnie korzystać, a także stosować nowoczesną światową technologię ochronną dla środowiska. Jesteśmy otwarci na eksploatację wszelkich innych źródeł energii i mamy nadzieję na dalsze pobudzenie rozwoju gospodarki w naszym województwie dzięki rozwojowi energii."
Komentarze
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China