Raport o rozwoju inwestycji zagranicznych w Chinach (2013)
2014-02-13 14:50:34 CRI

20 grudnia 2013 roku Instytut Gospodarki Międzynarodowej Chińskiego Uniwersytetu Gospodarki i Handlu Zagranicznego opublikował raport na temat rozwoju inwestycji zagranicznych w Chinach.

Wynika z niego, że w związku z tym, że środowisko dla inwestycji zagranicznych w Chinach i sytuacja gospodarki światowej ulegają zmianie, inwestycje w Chinach wchodzą w okres zmiany lokalizacji i eskalacji strukturalnej. Poza tym rząd chiński podejmuje kroki w celu dalszego otwarcia polityki zezwoleń dla kapitałów zagranicznych na wejście do Chin, co wymusi również restrukturyzację przemysłu.

W raporcie podkreślono, że ze względu na ogólną sytuację i napływ inwestycji zagranicznych do Chin od 2009 roku, korzystanie z kapitałów zagranicznych przechodzi z etapu szybkiego wzrostu do etapu restrukturyzacji i stabilizacji. Docent Instytutu Gospodarki Międzynarodowej Chińskiego Uniwersytetu Gospodarki i Handlu Zagranicznego Li Yumei przedstawiła główny kierunek przenoszenia kapitałów zagranicznych z rejonów nadmorskich Chin.
 
"Po pierwsze część kapitałów zagranicznych została przeniesiona do rejonów Azji Południowo-wschodniej, jak np. firmy Adidas i NIKE; po drugie część kapitałów zagranicznych przeniosła się do wewnętrznych rejonów Chin, znanym przykładem jest firma FOXCONN; po trzecie część kapitałów amerykańskich wróciła do swego kraju pod wpływem amerykańskiej polityki reindustracji Ameryki; po czwate, niektóre przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym zostały zamknięte lub cofnęły się do swego kraju z powodu zaostrzenia konkurencji na rynku chińskim. Uważamy obecne wyprowadzenie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym z rejonów nadmorskich wschodniej części Chin za początek tego procesu, w przyszłości tedencja wyprowadzania kapitałów zagranicznych z tych rejonów będzie coraz widoczniejsza."

Analizując przyczynę zmiany lokalizacji kapitałów zagranicznych Li Yumei zaznaczyła, że obecnie przewaga Chin pod względem taniej siły roboczej ulega stopniowej zmianie. Od 2008 roku w niektórych przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym koszt siły roboczej zwiększyły się jednorazowo o ponad 30%. Masowe wejście międzynarodowych koncernów do Chin i szybko rozwijające się przedsiębiorstwa chińskie sprawiają, że osiągnięcie łatwego sukcesu przez firmy zagraniczne, które nie mają widocznych preferencyjnych technologii jest coraz trudniejsze.  
 
Dyrektor kancelarii Centrum Badań Rozwoju przy Radzie Państwowej Chin Long Guoqiang jest zdania, że warunki inwestycyjne w Chinach ulegają dogłębnej zmianie, co wymaga od inwestorów zagranicznych dokonania odpowiednich regulacji, a przedsiębiorstwa zagraniczne, które nie są konkurencyjne na rynku chińskim, będą upadały lub przeniosą się w inne miejsce. 

"Międzynarodowe koncerny i przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, które działały pomyślnie w Chinach w przeszłości, będą miały coraz większe trudności na rynku chińskim, ponieważ do Chin napływają nowe inwestycje zagraniczne. Taki proces będzie bolesny dla inwestorów, jednak dla państwa będzie to proces restrukturyzacji. Wiele nowych inwestycji zagranicznych i przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym będzie sprzyjało procesowi restrukturyzacji."
Long Guoqiang dodał, że mimo rosnących kosztów siły roboczej w Chinach, nadal jest ona stosunkowo tania. A w przyszłości Chiny będą jedyną na świecie gigantyczną gospodarką o dość niskich kosztach pracy i wielkim rynku.

Jego zdaniem należy pogłębiać reformy i rozszerzać zakres otwarcia w dziedzinie przyciągania inwestycji zagranicznych, tak aby tworzyć w Chinach umiędzynarodowione środowisko handlowe i w pełni zademonstrować atrakcyjność rynku chińskiego dla kapitałów zagranicznych - w strefie wolnego handlu w Shanghaju toczy się obecnie szereg prób tego rodzaju. 

" Próby w strefie wolnego handlu w Shanghaju dają pewne wyniki. Np. rozszerzono już zakres otwarcia dla kapitałów zagranicznych w dziedzinie usług, w strefie wolnego handlu w Shanghaju rozpoczęła się też próba wprowadzenia negatywnej listy (Negative list) i narodowego traktowania przy etapie wejścia kapitału (Pre establishment national treatment), jednocześnie prowadzimy rokowania ze stroną amerykańska na temat porozumienia w sprawie wzajemnego inwestowania, będziemy też odbywać podobne rokowania z UE - mają one sprzyjać tworzeniu dobrych warunków dla działalności chińskich przedsiębiorstw za granicą, a jednocześnie pobudzać reformy Chin w polityce otwarcia dla kapitałów zagranicznych i systemem zarządzania."

Eksperci są zdania, że rozluźnienie polityki zezwolenia na wejście do Chin kapitałów zagranicznych i ściąganie kapitału sprzyjać będzie nie tylko powstaniu nowych punktów wzrostu gospodarki, ale także pobudzeniu transformacji chińskich przedsiębiorstw przemysłowych.
Komentarze
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China