Relacje Chin z krajami środkowo-wschodniej Europy na nowym poziomie rozwoju
2013-12-06 13:59:29 CRI

"Mam wrażenie, że rząd chiński chce pobudzać i utrwalać współpracę z krajami środkowej i wschodniej Europy." Te słowa wypowiedział dyrektor Biura Badań Krajów Wschodniej Europy Instytutu Badań Rosji, Wschodniej Europy i środkowej Azji Chińskiej Akademii Nauk Społecznych Zhu Xiaozhong udzielając wywiadu naszemu dziennikarzowi na temat spotkania przywódców Chin i krajów środkowej i wschodniej Europy oraz opublikowanego w Bukareszcie "Programu współpracy Chin i krajów środkowo-wschodniej Europy".

W dniach 25 - 28 listopada 2013 roku premier Chin Li Keqiang obecny był na spotkaniu przywódców Chin i krajów środkowej i wschodniej Europy w Bukareszcie w Rumunii, gdzie wraz z przywódcami 16 krajów regionu opublikował "Bukareszteński program współpracy Chin i krajów środkowej i wschodniej Europy ". Zhu Xiaozhong uważa, że tegoroczne spotkanie było inne niż dotychczasowe, bo na tym spotkaniu po raz pierwszy ustalono wspólne cele bilateralnej współpracy w formie wspólnego komunikatu. 

"Wspólny komunikat prezentuje wolę obu stron - na spotkaniu w 2011 roku w Budapeszcie i w 2012 roku w Warszawie premier Wen Jiabao zadeklarował wolę strony chińskiej. Komunikat opublikowany na tegorocznym spotkaniu głównie odzwierciedla wspólną wolę polityczną 16 krajów środkowej i wschodniej Europy i Chin, które zamierzają usystematyzować relacje pollityczne, gospodarcze, i relacje w innych dziedzinach, tak aby ulegały one dalszemu rozwojowi."

Zhu Xiaozhong zaznaczył, że na spotkaniu przywódców Chin i krajów regionu premier Li po raz pierwszy sprecyzował tło i podstawę współpracy Chin i krajów środkowej i wschodniej Europy, podkreślając, że Chiny i kraje te należą do państw o wschodzącej gospodarce oraz stoją przed wspólnym zadaniem jej transformacji i innowacji, a obie strony łączy głęboka i tradycyjna przyjaźń.

Świadczyło to o tym, że współpraca między Chinami i krajami regionu jest oparta na wspólnej woli, znajduje się w ogólnych ramach współpracy między Chinami i Unią Europejską, stanowi ważną część składową współpracy chińsko-unijnej oraz odpowiada rozwojowi relacji chińsko-unijnych i jest korzystnym dopełnieniem współpracy między Chinami i Unią Europejską.

"Dostrzegłem jeszcze to, że rząd chiński podkreślił, że kraje środkowej i wschodniej Europy są częścią składową Unii Europejskiej, a nasza współpraca z tymi krajami odpowiada interesom współpracy politycznej i gospodarczej Chin z całą Unią Europejską. Jestem zdania, że to usunęło kwestionowanie współpracy Chin z krajami środkowej i wschodniej Europy przez Unię Europejską i niektóre kraje członkowskie tej organizacji, jakie nastąpiło w zeszłym roku. "

Omawiając ważne punkty w programie, Zhu Xiaozhong jest zdania, że do podstawowych 12 punktów programu podpisanego w roku 2012 premier Li Keqiang dodał nowe dziedziny współpracy Chin z krajami środkowej i wschodniej Europy, jak np. współpraca wzajemnie związana i kontaktowa (interconnection and interworking), czyli ściśle związana z restrukturyzacją przemysłową Chin.

"Na przykład kompletne wyposażenie kolei szybkiego ruchu produkcji chińskiej wyróżnia się dobrą technologią i wysoką wydajnością, a nasz kraj ma nadmierną produkcję w tej dziedzinie. Nadmierna produkcja jest również w dziedzinie hydroelektrowni. Mamy więc nadzieję, że w toku współpracy z krajami środkowej i wschodniej Europy Chiny będą częściowo się tej nadmiernej produkcji pozbywać."

W 2012 roku obroty hadlowe Chin z krajami środkowej i wschodniej Europy wyniosły 50 miliardów dolarów, jednak strona chińska ma stosunkowo duże saldo dodatnie. Zhu Xiaozhong powiedział naszemu dziennikarzowi, że od 2012 roku biuro współpracy z krajami środkowej i wschodniej Europy podlegające Ministerstwu Spraw Zagranicznych Chin zorganizowało pracę badawczą w wielu dziedzinach, a po zbadaniu rolnictwa w tych krajach biuro zaproponowało rządowi chińskiemu rozszerzanie i pogłębianie współpracy i handlu.
W tegorocznym programie rząd chiński podjął decyzję o zwiększeniu importu wołowiny, baraniny, produktów mlecznych i innych produktów rolnych z krajów środkowej i wschodniej Europy oraz przyczynieniu się do rozwoju turystyki chińskich obywateli do tego regionu, jak i pobudzaniu zrównoważenia obrotów handlowych między stronami. 

"Rząd chiński wymyślił wiele metod służących do rozszerzania obrotów handlowych i zachowania równowagi struktury handlu między stronami. To odzwierciedla jego szczerą nadzieję do należytego rozwoju współpracy handlowej między Chinami i krajami środkowej i wschodniej Europy oraz do tego, by była ona korzystna dla obu stron."

W przyszłym roku współpraca między Chinami i krajami regionu ulegać będzie dalszemu rozwojowi. W programie oświadczono, że rok 2014 będzie "rokiem promocji współpracy, inwestycji, gospodarki i handlu między Chinami i krajami środkowej i wschodniej Europy", w którym obie strony będą organizować szereg konferencji na temat rozwoju gospodarki i handlu.

W roku 2014 Sekretariat współpracy między Chinami i krajami regionu chce zorganizować wymianę wizyt 50 dziennikarzy z każdego kraju. Zhu Xiaozhong uważa, że wymiana personalna między stronami będzie służyć za podstawę współpracy politycznej i gospodarczej. Obecne wzajemne poznanie i zrozumienie przez Chiny i kraje środkowej i wschodniej Europy daleko nie dają się ustosunkować do politycznej intencji rozwoju obu stron, tymczasem istnieje nadal duża przestrzeń do bliższego poznania się.

" W 2012 roku premier Wen Jiabao postanowił ufundować stypendium dla 5 tysięcy studentów z krajów środkowej i wschodniej Europy oraz zapraszać tysiąc studentów do Chin na studia językowe. W bieżącym roku premier Li zaproponował wymianę 50 dziennikarzy z każdej ze stron. Wymiana personalna między obu stronami sprzyjać ma wzmocnieniu podstaw rozwoju współpracy oraz zapewnianiu wsparcia personalnego w toku przyszłego rozwoju politycznego i gospodarczego."

Zhu Xiaozhong, specjalista zajmujący się przez długi czas badaniami nad relacjami Chin z krajami środkowo-wschodniej Europy wysoko ocenia obecny rozwój współpracy między obu stronami. Jest zdania, że od 2012 roku rząd chiński wszechstronnie rozwija strategię współpracy z krajami tego regionu, która z pewnością pobudza rzeczową współpracę w różnych dziedzinach oraz rozwój relacji Chin z Unią Europejską, co będzie wywierać dobry wpływ na inne rejony świata. 

"Osobiście jestem zdania,że obecnie polityczne i gospodarcze relacje między Chinami i krajami środkowej i wschodniej Europy osiągają nowy poziom rozwoju. Osiągniącie nowego poziomu rozwoju oznacza, że po wzajemnym zapoznaniu się w ciągu ponad 20 lat i ustaleniu swej pozycji na międzynarodowej arenie politycznej i gospodarczej obie strony rozpoczynają współpracę w nowej sytuacji, nowych dziedzinach i na nowym poziomie. Taka współpraca sprzyjać będzie zacieśnianiu relacji Chin z krajami środkowej i wschodniej Europy oraz dalszemu pogłębianiu i pobudzaniu rozwoju relacji politycznych i gospodarczych Chin z Unią Europejską - dzięki tej współpracy relacje Chin z Unią Europejską będą ulegać szybszemu rozwojowi."
Komentarze
Polecamy
China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China