Baidu
Wiadomości
Xi Jinping: Nowa podróż to wyprawa pełna chwały i marzeń 2022-10-23 13:46:26

Xi Jinping powiedział, że droga jest długa i trudna, a na drodze tej, niezależnie od tego, czy wiatr jest silny, a fale wysokie, naród zawsze będzie naszym najsolidniejszym wsparciem i najsilniejszym fundamentem.

Zakończenie XX Zjazdu KPCh 2022-10-22 12:48:25

Zero tolerancji dla korupcji 2022-10-17 20:47:09

Xi Jinping złożył sprawozdanie na XX Zjeździe KPCh w Pekinie 2022-10-16 19:46:54

W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie 16 października otwarto XX Zjazd KPCh. Sekretarz generalny KC KPCh Xi Jinping złożył sprawozdanie w imieniu Komitetu Centralnego XIX kadencji.

XX Zjazd KPCh w liczbach 2022-10-16 19:06:45

Xi Jinping: Musimy zawsze zachować trzeźwość i stanowczość w rozwiązywaniu unikalnych i trudnych problemów dla wielkiej partii 2022-10-16 16:53:29

Xi Jinping powiedział, że KPCh odgrywa kluczową rolę we wszechstronnej budowie Chin w nowoczesny kraj socjalistyczny i we wszechstronnym promowaniu wielkiego odrodzeniu narodu chińskiego. Jako największa marksistowska partia rządząca na świecie, KPCh musi zawsze pozostawać czujna i zdeterminowana, stawić czoła specjalnym wyzwaniom, przed którymi stoi duża partia, taka jak KPCh, by utrzymać poparcie ludzi i umocnić swoją pozycję jako partia rządząca długoterminowo.

Xi Jinping: KPCh będzie czynić wysiłki na rzecz poprawy dobrobytu narodu i podniesienia jakości życia obywateli 2022-10-16 16:22:46

Musimy właściwie realizować, chronić i rozwijać podstawowe interesy najszerszych mas ludzi, mocno angażować się w najbardziej bezpośrednie i realne kwestie interesujące ludzi i wytrwale robić wszystko, co w naszej mocy, aby poprawić poziom usług publicznych, równowagę i dostępność do nich oraz solidnie promować wspólny dobrobyt.

Xi Jinping: rozwój gospodarki, poprzez rozwój gospodarki realnej 2022-10-16 15:55:49

Xi Jinping podkreślił, że musimy zbudować nowoczesny system przemysłowy, koncentrować rozwój gospodarki poprzez rozwój gospodarki realnej, promować uprzemysłowienie nowego typu i budować silny kraj pod względem produkcji, wysokiej jakości, rozwijać przemysł kosmiczny, sieć transportową i cyfryzację. Będziemy wszechstronnie promować rewitalizację wsi, priorytetowo traktować rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, konsolidować i poszerzać osiągnięcia walki z ubóstwem - aby szybciej zbudować potęgę rolniczą kraju.

Xi Jinping: Rozwiązanie problemu Tajwanu to wewnętrzna sprawa Chińczyków 2022-10-16 15:51:36

W żadnym wypadku nie jest wymierzone w ogromną liczbę tajwańskich rodaków. Zjednoczenie narodowe i narodowe odrodzenie są trendem czasów, a całkowite zjednoczenie ojczyzny musi być zrealizowane i z pewnością może być zrealizowane!

Xi przedstawia unikalne cechy chińskiej modernizacji 2022-10-16 15:07:46

Modernizacja w stylu chińskim to modernizacja ogromnej populacji, wspólny dobrobyt dla wszystkich obywateli, koordynacja cywilizacji materialnej i cywilizacji duchowej, harmonia między ludzkością a naturą oraz podążanie drogą pokojowego rozwoju - powiedział Xi.

Xi Jinping: Chiny dogłębnie zrealizują strategię wzmacniania kraju talentami 2022-10-16 15:04:20

Chiny konsekwentnie wdrożą strategię wzmacniania kraju talentami, będą przestrzegać szacunku dla pracy, wiedzy, talentu i kreatywności, poprawią ich strategiczne znaczenie, przyspieszą budowę ważnych światowych centrów talentów i centrów innowacji, będą dążyć do stworzenia przewagi komparatywnej w międzynarodowej konkurencji o talenty, aby skupić wybitne talenty ze wszystkich dziedzin dla dobra partii i ludzi.

Xi Jinping o głównym zadaniu KPCh 2022-10-16 14:52:39

Xi Jinping zwrócił uwagę, że ogólny układ strategiczny dotyczący wszechstronnego budowania potężnego, nowoczesnego socjalistycznego kraju polega na wykonaniu dwóch kroków: po pierwsze, wstępnej realizacji socjalistycznej modernizacji w latach 2020-2035; po drugie, zbudowanie potężnego, nowoczesnego, socjalistycznego kraju, który będzie zamożny, silny, demokratyczny, zaawansowany kulturowo, harmonijny i piękny w latach 2035-2050.

Xi Jinping: Chiny nadal pogłębiają walkę o ochronę środowiska 2022-10-16 14:44:30

Xi Jinping zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat „trzymaliśmy się koncepcji, że przejrzyste wody i zielone góry są nieocenionym bogactwem, warunki ekologiczne zostały poprawione, ochrona środowiska uległa historycznym i całościowym zmianom. W naszej ojczyźnie niebo stało się bardziej przejrzyste, a woda czystsza”.

Xi Jinping: Chiny weszły do grona innowacyjnych państw 2022-10-16 12:16:33

Chiny osiągnęły przełom w niektórych kluczowych, podstawowych dziedzinach technologii, rozwinęły i rozszerzyły strategiczne, wschodzące gałęzie przemysłu i mają znaczące osiągnięcia: w załogowych lotach kosmicznych, eksploracji Księżyca i Marsa, eksploracji głębin morskich i wnętrza Ziemi, superkomputerach, nawigacji satelitarnej, informatyce kwantowej, technologiach energetyki jądrowej, produkcji dużych samolotów i biomedycynie.

Xi Jinping: Siła gospodarcza Chin osiągnęła historyczny poziom 2022-10-16 12:03:18

Xi Jinping powiedział, że w ciągu ostatnich 10 lat PKB Chin wzrósł z 54 bilionów juanów do 114 bilionów juanów, a gospodarka Chin stanowi 18,5 % gospodarki światowej, co oznacza wzrost o 7,2 punktu procentowego. To daje Chinom drugie miejsce na świecie.

Xi Jinping tłumaczy trzy główne wydarzenia w ciągu ostatniej dekady 2022-10-16 11:33:16

To historyczne zwycięstwo odniesione przez Komunistyczną Partię Chin i Chińczyków dzięki zjednoczonej walce, zwycięstwo zapisane w historii rozwoju narodu chińskiego, historyczne zwycięstwo o dalekosiężnym wpływie na świat.

Xi Jinping uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Prezydium XX Zjazdu KPCh i wygłosił ważne przemówienie 2022-10-15 21:48:24

Prezydium XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin odbyło swoje pierwsze posiedzenie w Wielkiej Sali Ludowej po południu 15 października. Xi Jinping był obecny na posiedzeniu i wygłosił ważne przemówienie.

Xi Jinping przewodniczył spotkaniu przygotowawczemu do XX Zjazdu KPCh 2022-10-15 21:21:26

W przeddzień XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin, w sobotę odbyło się spotkanie przygotowawcze w Wielkiej Sali Ludowej. Spotkaniu przewodniczył Xi Jinping.

Komunikat z siódmej sesji plenarnej KC KPCh XIX kadencji 2022-10-12 19:05:18

7. sesja plenarna Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin odbyła się w Pekinie w dniach 9-12 października 2022 r. Xi Jinping, sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh, wygłosił ważne przemówienie na czterodniowej sesji, której przewodniczyło Biuro Polityczne Komitetu Centralnego KPCh.

KC KPCh wysłuchało opinii przedstawicieli z poza KPCh na temat raportu na XX Zjazd KPCh. Xi Jinping wygłosił ważne przemówienie podczas tego spotkania. 2022-10-13 15:37:13

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin zorganizował 31 sierpnia w Pekinie sympozjum, na którym wysłuchano opinii i sugestii przedstawicieli z poza KPCh na temat projektu raportu na XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin. Xi Jinping, sekretarz generalny KC KPCh, przewodniczył temu spotkaniu i wygłosił na nim ważne przemówienie.

Centrum prasowe XX Zjazdu KPCh rozpoczęło działalność 2022-10-12 15:46:43

Centrum prasowe uruchomiło oficjalną stronę internetową i powiązane konta społecznościowe, a także system rejestracji dziennikarzy z zagranicy oraz system składania wniosków o wywiady.

Chiny, Polska, Europa 2022-10-09 16:29:29

Mamsy nadzieję, że Polska nadal będzie w pełni wykorzystywać swoją przewagę geograficzną jako „brama do Europy” oraz stale zwiększać tym samym swój potencjał współpracy w dziedzinie transportu i logistyki oraz wspierać intensyfikację współpracy gospodarczo-handlowej Chiny-Polska i Chiny-Unia Europejska. Co przyniesie coraz większe korzyści naszym narodom – mówił Sun Linjiang ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce rozmawiając z Piotrem Gadzinowskim i Yiqi Wang.